Yhteinen moderni kantaurali; The Modern Proto-Uralic Language

The English version of this article after the Finnish version

Helka Riionheimo,
Suomen kielen professori
Itä-Suomen yliopisto

Ilkka Pakarinen,
Kirjoittelija,
Lapin maakunta

Hei,

Haluaisin tietää, onko suomalaiset ja suomensukuiset kielitieteilijät ajatelleet kehittää yhteistä kieltä kaikille ugrilaisille kansoille. Monet sukukielet ovat kuolemassa ja samalla sukukansojemme kulttuuri.

Israelissa elvytettiin jo kuollut hebrean kieli ja se elää kukoistuksen kautta. Tämä oli siellä tietysti välttämätöntä, koska juutalaisilla ei ollut yhtä valtakieltä, josta pystyi rakentaa identiteettiä.

Tietysti modernin kantauralin kehittäminen olisi haasteellista, koska esimerkiksi unkarin kieli on kulkeutunut hyvin kauas itämerensuomalaisista kielistä. Tämän tosiasian vuoksi yhteinen kieli voisi jakaantua kahteen linjaan moderniin kantauralin ja modernin kantasuomen kehittämisiin.

Tietysti monet pienten kielikuntien puhujat vastustavat tällaista ajatusta, mutta jos ollaan rehellisiä, niin oman identiteetin löytyminen tällaisen kielen kautta olisi varminta. Jos ajatellaan esimerkiksi karjalan kieltä, se on kieli, johon on sekoittunut venäjän kieltä, suomen kieli on ruotsin kielen ja viro saksan kielen saastuttamaa jne. Mitä omaa tällainen on?

Kaikkiin kieliin tietysti tulee sanoja toisista kielistä, mutta silti suomalais-ugrilaiset kielet ovat rakenteellisesti muuttuneet vuosituhansien aikana yllättävän vähän. Näin tätä kannattaa miettiä.

Terveisin

ilusamuli
alias Yelling Rosa,
kirjoittelija

https://yellingrosa.com/wordpress/

Tul täs mielhe

Miä uon vain tällai kirjottuja,
mut mius elläö urralmiel.
Se vuatii tulha esih
ja pajattua Urral
kansaih kelel.
© Yelling Rosa

Tul täs mielhe –runo on karjalan murretta, karjalan kieltä ja inkeroisen kieltä, mitkä on keitetty samassa padassa ja hämmennetyt perusteellisesti. Näin on saatu aikaan kielinäyte, joka ei oikeastaan ole mitään olemassa olevaa kieltä.

The Flag of Ugrians

The Flag of Ugrians
The Flag of Ugrians

Uralic-speaking world

There are over 23 million people who speak the Ugric languages.
The most remarkable groups are Hungarians, over 14 million, Finnish, around 5.5 million, and Estonians, over 1 million.

In English

This is a letter to professor Helka Rionheimo:

Hi,

I would like to know whether Finnish linguists have considered developing a common language for all Ugric peoples. Many tribal languages ​​are dying, and at the same time, the culture of our tribes.
 
The already dead Hebrew language was revived in Israel and is living through prosperity. To wake up in Hebrew was necessary because the Jews did not have a single language from which to build an identity.

Of course, developing a modern proto-language would be challenging because Hungarian, for example, has moved very far from the Baltic Finnic languages. Because of this, linguists could divide the common language into developing lines in the modern proto-Uralic and proto-Finnic development.

Of course, many speakers of minor languages ​​oppose such an idea, but to be honest, finding one’s own identity through such language would be a guarantee. If we think of the Karelian language, for example, it is a language mixed with Russian, Swedish has contaminated Finnish, German has contaminated Estonian, etc. What is this?

Of course, words from other languages ​​will appear in all languages, but Finno-Ugric languages ​​have changed surprisingly little over the millennia. The standard modern Finno-Ugric language is something to consider for all Ugric people.

Regards
ilusamuli
alias Yelling Rosa,
author

https://yellingrosa.com/wordpress/

Tul täs mielhe

Miä uon vain tällai kirjottuja,
mut mius elläö urralmiel.
Se vuatii tulha esih
ja pajattua Urral
kansaih kelel.
© Yelling Rosa
25/6 -22

Tul täs mielhe poem is a mixture of the Karelian dialect, the Karelian language, and the language of the Ingrian, which I have cooked in the same pot and thoroughly stirred. This language soup is the result of no existing living language.

Just Pop in My Mind (Tul täs mielhe)

I am just an unknown writer
but inside of me lives the mind of Ugrians.
This spirit demands to come into the air of humans
and speak in the language of the Uralic people.
© Yelling Rosa
25/6 –22


Origin of the Finns, Hungarians and other Uralians

One-minute lecture: Why is the number of Finno-Ugric peoples decreasing?

Read the Estonian World article about the subject. This article tells that Finno-Ugric peoples are the indigenous people of Europe. Before the migration period, Finno-Ugric languages were the main languages in Eastern Europe. The linguistic relations between all Finno-Ugric peoples were discovered by the Hungarian scholar, János Sajnovics (1733-1785).

The Finno-Ugric languages


Finno-Ugric Languages

This map is from Wikimedia.org
You can enlarge it by clicking on it.


Advertisement

21 Replies to “Yhteinen moderni kantaurali; The Modern Proto-Uralic Language”

  1. Grazie per il tuo commento.
   Ho ancora Yelling Rosan Blogi,
   ma in qualche modo il mio profilo Gravar
   non lo fa quando provo a mettere mi piace ai tuoi articoli.
   Quindi devo usare questo blog almeno per ora.
   Buona domenica a venire 🙂

   Liked by 1 person

   1. Thank you for your comment.
    Yes, I don’t forget you or other my readers.
    I can’t like your (means all of my readers) articles
    when I have signed to Yelling Rosan Blogi.
    I haven’t managed to solve why that is.
    So I have to start a new blog (this
    one) with a new address.

    All the best to you as well ❤

    Liked by 1 person

 1. There is so much fascinating history and information here. Do you really believe it’s realistic to develop a “new” Finno-Ugric language that people from different countries would be willing to learn? I think language lives and gets adjusted by its speakers all the time. There might be some resistance toward being told how to speak.

  Liked by 1 person

  1. Thank you for your comment.
   The advantage of developing a common language would be that, at least with its help, linguists could use a common language when trying to find forms of cooperation. Many Finno-Ugric languages ​​are almost extinct, and a common language might save some features of these languages ​​for future generations. Trying to keep every dying Finno-Ugric language alive is much more complicated than one new language that would initially be in the same position as these dying languages ​​are today. This task of a common language would be similar to that of the English language worldwide.

   Probably, linguists will not set out to develop such a language, and the resources and know-how of individual people are not enough for the task. Still, I see this new language as the only option so that Finno-Ugric culture would be preserved for posterity to its current extent.

   Liked by 1 person

   1. Thank you for sharing your thoughts. It would, of course, be desirable to save every language and preserve it for current and future speakers. I hope native speakers will continue to speak their native language with the next generation and thereby pass it on. And in addition to that, maybe there will be a movement to work towards developing the common Finno-Ugric language you envision.

    Like

   2. I know, it’s very sad. There are several Native American languages that also have few native speakers and it takes a great effort to try to teach them to the next generations. Somehow the dominant culture and language always seems to prevail.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: